top of page

Is dìt een bestuursakkoord?!


"Kerkplein wordt verkeersluw, nieuw zwembad blijft droom"

Op de gemeenteraad van 11 juni werd het bestuursakkoord 2019-2024 voorgesteld.

We hebben lang gewacht op dit document en kregen een lijvig werkstuk van zo’n 24 pagina’s gepresenteerd...

Het is duidelijk dat er tijd en energie in gestoken is om te komen tot zo’n omvangrijk schrijfsel. Het cliché zegt ons dat het niet de kwantiteit is die telt, maar wel de kwaliteit.

Nieuw Nijlen heeft héél wat vragen en bedenkingen geformuleerd bij dit akkoord.

Dit in de hoop dat de meerderheid onze bemerkingen in overweging zal nemen om zo te komen tot een vooral meer concreet en meer realistische leidraad waarvan de woorden in daden kunnen omgezet worden.


Nieuw Nijlen stelt dat het voorstel van akkoord niet echt SMART te noemen is om de volgende redenen:

1 De inhoud is vaak te weinig Specifiek en dus te vaag en te weinig concreet.


2 Doordat het weinig concreet is, zijn de ambities ook niet echt Meetbaar.


3 Het wordt zeer moeilijk om dit akkoord Aanvaardbaar te maken voor diegenen die het moeten uitvoeren. Alle opgesomde projecten, initiatieven, werken, investeringen, verbeteringen opleveren binnen een periode van 5,5 jaren is gewoonweg onmogelijk.


4 Het is dan ook geen document met een duidelijke en Realistische ambitie, maar eerder een vaag wensenlijstje dat is samengesteld uit zowat alle verkiezingswensen en propaganda van alle politieke partijen. We vinden zelfs de uitgangspunten van Nieuw Nijlen terug in het document, met name kostenbewust besturen, efficiënt werken, transparant communiceren en inwoners inspraak geven. Daar zijn we natuurlijk blij om, maar of ze in de praktijk steeds de leidraad zullen zijn van het bestuur, zullen we moeten afwachten.


5 Door al het voorgaande is er in het document geen rekening gehouden met de haalbaarheid van de Timing om dit alles te realiseren.


Het zou dus veel beter geweest zijn om het akkoord op te stellen als een concreet stappenplan die focust op een aantal grote thema’s en projecten waaraan de nodige prioriteit wordt toegekend. Een stappenplan die echt SMART is met Specifieke, Meetbare, Aanvaardbare, Realistische en Tijdgebonden doelstellingen.

 
 

Conclusie van Nieuw Nijlen

Er ligt heel wat werk op de plank. In eerste instantie om alles concreter te maken en vervolgens om alles uit te werken en te realiseren.

Ondanks onze vragen en bedenkingen over heel wat punten zouden we graag meewerken aan de realisatie van heel wat ambities die in het akkoord staan opgesomd.

We hopen dan ook dat de voltallige gemeenteraad, inclusief de oppositie, een belangrijke rol krijgt toebedeeld in het verder bepalen van de accenten en de prioriteiten voor deze legislatuur. In dit kader betreuren we echter dat er geen apart luik in deze tekst gewijd is aan inspraak en participatie van de gemeenteraad en de oppositie. Een gemiste kans om een hand te reiken naar mekaar en duidelijk te maken dat het de meerderheid menens is op dit vlak.


Gelet op al het voorgaande en de weinig concrete punten en onduidelijkheden heeft Nieuw Nijlen het ontwerpakkoord niet goedgekeurd.

510 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Yorumlar


Yorumlara kapatıldı.
bottom of page