top of page

Gemeenteraad april: het belang van een commissie

Bijgewerkt op: 26 mei 2019


Het gemeentebestuur kondigde de opening van een virtueel Huis van het Kind aan. Nieuw Nijlen is zeer verheugd dat dit initiatief wordt gelanceerd. Mensen met allerhande vragen rond kinderen (opvang, onderwijs, ondersteuning, kinderarmoede…) kunnen daarmee terecht bij www.huisvanhetkindnijlen.be. We wensen alle deelnemers aan dit project veel succes toe!


De meerderheid kondigde een overleg aan rond “Participatief werken in de gemeenteraad”. We kijken hier naar uit, want we stellen vast dat er rond informatie en participatie nog veel werk aan de winkel is. De vorige bestuursperiode hadden CD&V en N&U hier immers zéér weinig oog voor. Noch de oppositie, noch de eigen gemeenteraadsleden van deze partijen kregen inspraak of gelegenheid om te participeren aan het gemeentebeleid. Hopelijk krijgen we door de nieuwe coalitie nu wel meer inspraak.


Extra agendapunten van Nieuw Nijlen


1. Bijeenroepen gemeenteraadscommissies

Nieuw Nijlen wilt zo spoedig mogelijk alle commissies samen roepen. De commissies lager onderwijs en academie zijn al achter de rug maar de andere zoals mobiliteit, ruimtelijke ordening en openbare werken nog niet. Deze commissies zijn ontzettend belangrijk, maar toch neemt de meerderheid niet het initiatief om deze bij elkaar te roepen.


2. Project trage wegen

Nieuw Nijlen vraagt wat de resultaten zijn van het grootschalig onderzoek met vrijwilligers om de trage wegen in onze gemeente in kaart te brengen. Vijf trage wegen zullen snel worden aangepakt. Dit resultaat lijkt ons toch eerder pover. De schepen vermeldde dat men wel degelijk meer plannen had met dit project. Hij ging ook akkoord met ons voorstel om een commissie over de verdere aanpak van dit project te organiseren. Zo kan Nieuw Nijlen haar inbreng geven in dit project. Dat is uiteraard wat we willen; participatie voor iedereen.


3. Voetbalterreinen FC Sparka

Nieuw Nijlen steunt de vraag van N-VA om verduidelijking over de toekomstige bestemming van het voetbalterrein van FC Sparka. Dit terrein komt vrij omdat FC Sparka verhuist naar een andere locatie. Het bestuur deelde mee dat dit later bekeken wordt in het kader van een sportbeleidsplan. Nieuw Nijlen denkt dat er heel wat mogelijkheden zijn voor een schitterende uitbreiding van het Beekpark. Waarom geen leuke cafetaria, een speeltuin of minigolf en bijkomende sportterreinen ? Volgens ons zal zowel het gebruik van het Beekpark als de sociale controle kunnen toenemen.4. OCMW-raad: toekomst jeugdterreinen SK Lierse

We vroegen naar het standpunt van het bestuur over de sportterreinen van SK Lierse in Kessel. Het OCMW van Nijlen is eigenaar van een deel van deze gronden. We vroegen dan ook om deze eigendom niet zomaar te verkopen, zodat we zeggenschap kunnen behouden over de terreinen. Op deze manier kunnen we misschien wel bekomen dat ook Kessel United blijvend gebruik kan maken van deze infrastructuur, indien ze daar nood aan hebben?

53 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page