top of page

Gemeenteraad februari: we vliegen erin!De eerste gemeenteraad na de installatievergadering kreeg al meteen een Nieuw Nijlen-stempel. We voerden een actieve oppositie en stelden al heel wat vragen aan de meerderheid.


Vragen aan de meerderheid door Nieuw Nijlen

1. Het huishoudelijk reglement

Het nieuwe huishoudelijk reglement werd opgeschoven naar de volgende raad, omdat de meerderheid niet tijdig een voorstel had bezorgd aan alle gemeenteraadsleden. Wij vroegen dan ook om uitstel van het punt, omdat we ons niet voldoende konden voorbereiden om dit reglement grondig te onderzoeken.


2. Vrij te besteden budget van het Schepencollege

Het Schepencollege vroeg een uitgebreidere macht voor het nemen van beslissingen tot 144.000 euro. Met andere woorden: tot dit bedrag, zes miljoen Belgische frank, kan het college zonder toestemming en/of inzage van de gemeenteraad beslissingen nemen. Zo zetten ze de gemeenteraad buitenspel bij heel wat belangrijke beslissingen. Nieuw Nijlen kan hier niet mee akkoord gaan. Wij stemden tegen dit voorstel! Helaas, had de meerderheid hier geen problemen mee en keurden ze dit verregaande voorstel toch goed.


Bijkomende punten door Nieuw Nijlen

1. Het gemeentelijk zwembad

In de pers konden we lezen dat het gemeentelijk zwembad niet lang kan openblijven zonder dure ingrepen.

Nieuw Nijlen vroeg daarom aan de meerderheid wat de plannen waren. Sluiten, vernieuwen of een volledig nieuw zwembad. Het zwembad nog 10 jaar openhouden kost 1,5 miljoen extra. Daardoor komt het jaarlijks exploitatieverlies op bijna 690.000 euro !

Wij drongen erop aan om, bij de keuze voor geen, een nieuw of een vernieuwd zwembad, de burgers nauw te betrekken. Zij betalen immers, bovenop de prijs van een ticket, veel geld voor het openhouden van het zwembad. De meerderheid beloofde om dit te doen. We zijn benieuwd.


2. Winterellende

Tijdens de winterprik van eind januari stelden we vast dat een aantal kleinere straten in Nijlen, Kessel en Bevel er nog glad en gevaarlijk bijlagen.

Nieuw Nijlen vroeg daarom aan de meerderheid meer aandacht voor deze kleinere straten, vooral in het belang van fietsers en voetgangers. Een beter ruimings- en strooiplan en een goede uitvoering hiervan maakt onze straten minder gevaarlijk voor iedereen. De burgemeester antwoordde dat het strooiplan zou herbekeken worden zodat ook kleinere straten beter onderhouden zullen worden bij sneeuwval.


3. Stand van zaken GOEZO!-school Kessel

Nieuw Nijlen stelde een aantal vragen over de nieuwbouw van de school.

Is de exacte locatie al gekend? Is er al een akkoord met de eigenaars van de grond ? Hoever staat men met het ontwerp ? Is er al een zicht op de prijs en hoe zal de mobiliteit worden aangepakt ? De meerderheid ging akkoord om al onze vragen te beantwoorden tijdens de volgende gemeenteraad in maart.29 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page