top of page

Gemeenteraad maart: we hebben u gehoord!

Bijgewerkt op: 23 mei 2019
Nieuw huishoudelijke reglement

Een nieuwe bestuursperiode betekent ook een nieuw huishoudelijk reglement. Nieuw Nijlen kon dit niet goedkeuren om verschillende redenen. Zo had bv de meerderheid geen oren naar de vraag om vlot en tijdig informatie te bezorgen aan de gemeenteraadsleden. Ze wilden ook geen afspraken maken rond een minimaal aantal raadscommissies zodat de oppositie onvoldoende gelegenheid krijgt om deel te nemen aan de voorbereiding van projecten, initiatieven en voorstellen van gemeentelijk belang. Er is dan ook geen evenwicht tussen de rechten en plichten van de oppositie en van de meerderheid.


Sarah Diels als bestuurslid in SVK Woonkans

Tijdens de OCMW-raad van maart werd Sarah Diels van Nieuw Nijlen aangesteld als lid van de Raad van Bestuur van het sociaal Verhuurkantoor De Woonkans. Daarmee heeft Nieuw Nijlen het als enige oppositiepartij klaargespeeld om een vertegenwoordiger toegewezen te krijgen in een raad van bestuur van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Daar zijn we best fier op. Sarah zal dit, gelet op haar ervaring in de sociale sector, zeker goed doen.


Bijkomende punten door Nieuw Nijlen

1. Kiezelweg Bevel

Nieuw Nijlen is samen met de inwoners van de Kiezelweg in Bevel bezorgd over het alsmaar toenemende gemotoriseerd doorgaand- en sluipverkeer (mede veroorzaakt door GPS-instellingen van passanten) in deze smalle landweg. De fietsers en wandelaars worden hier werkelijk van de baan gereden, auto’s kunnen hier nauwelijks wisselen en bovendien heeft deze straat zelfs geen fietspad.  Wij vroegen aan de meerderheid een dringende aanpak van de Kiezelweg. Wij stelden tevens voor om op korte termijn alle gevaarlijke verkeerspunten in Groot-Nijlen in kaart te brengen. Aan de hand hiervan kunnen we voor elke straat waar zich een probleem stelt, een gepaste oplossing zoeken.  Wij vroegen om hier een visie rond uit te werken. Uiteraard willen wij van Nieuw Nijlen dat de inwoners gehoord worden en maximaal betrokken worden bij een oplossing die een breed draagvlak heeft.


2. GOEZO!-school in Kessel

Nieuw Nijlen kreeg antwoorden op de vragen die we vorige maand stelden:

We kregen te horen dat de school komt op gronden van de kerkfabriek, pal achter de kerk (waar nu weiland en moestuintjes liggen). Er zouden al afspraken zijn met de eigenaars van de gronden. Er werden al kosten gemaakt voor de schatting en de opmeting van de gronden. We kregen ook een beeld van het inplantingsplan en beelden van het winnende ontwerp, dit is belangrijk om de impact voor de buurtbewoners in te schatten.

Verder kregen we te horen dat de subsidies van de Vlaamse overheid nog vele jaren op zich zullen laten wachten. Zodat de gemeente (lees: de belastingbetaler)  in afwachting van deze subsidie de bouw- en projectkosten zal moeten voorschieten.

3. Infovergadering school Bisterveld

De gemeente organiseerde een publieke infovergadering over verkeersveiligheid rond de school Bisterveld in Kessel, maar Nieuw Nijlen was niet blij met hun aanpak omdat niet iedereen welkom was... Manuela Verbist en Leo Verelst wilden deelnemen aan de vergadering zodat ze op de hoogte konden blijven van wat er bij de inwoners en schoolgebruikers leeft over de verkeersveiligheid rond de school. Zij kregen evenwel van de schepen te horen dat ze eigenlijk niet welkom waren. Spijtig toch, aangezien zij ook vertegenwoordigers zijn van alle Nijlense inwoners. Er kozen niet zomaar 10% van de inwoners voor Nieuw Nijlen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.


4. Werken Herenthoutsesteenweg Nijlen

Nieuw Nijlen bracht de slechte communicatie over de werken op de Herenthoutsesteenweg in Nijlen op de gemeenteraad.  De inwoners stellen vast dat de werken zéér traag vorderen. De handelaars meldden dat zij over niets op de hoogte gesteld worden en zelf de stand van zaken moeten uitvissen.  Zo werd het water al een aantal keren zonder verwittiging afgesloten. Waarom worden de wegwijzers die de handelaars aanbrengen steeds door de gemeente verwijderd? De handelaars voelen zich tegengewerkt door de meerderheid.

Het antwoord van de burgemeester riep toch wat vragen bij ons op. Hij zei dat de handelaars zeer goed weten dat het verboden is om zelf bordjes aan te brengen aan de gemeente-eigendommen.


"De handelaars weten zeer goed dat het verboden is om zelf bordjes aan te brengen aan de gemeente-eigendommen. Dit wordt aanzien als sluikreclame", aldus de burgemeester.

Deze bordjes worden door de gemeentediensten of politie verwijderd. Bij de start van de werken hanteerde de gemeente een gedoogbeleid, maar dat is nu voorbij.  

Wij van Nieuw Nijlen vonden dit antwoord niet helemaal oké; het kost toch niet veel moeite om te communiceren met de handelaars zodat zij weten wat wel en niet mag. Zij hebben het tijdens deze werken al moeilijk genoeg.5. Gemeentepatrimonium

N-VA stelde de vraag of er een lijst van eigendommen van de gemeente kan opgesteld worden. Zo weten onze inwoners ook welke zaaltjes, schoolrefters en dergelijke kunnen gehuurd worden?  De vraag werd gesteld aan welke voorwaarden je moet voldoen om deze locaties te mogen gebruiken. Wij van Nieuw Nijlen staan volledig achter deze vraag. Openheid en transparantie zijn voor ons super belangrijk.  Bovendien zijn de eigendommen van de gemeente toch ook van onze inwoners; de belastingbetalers.

De meerderheid wilt op deze vraag niet ingaan: zij willen het patrimonium van de gemeente niet bekend maken. Moeten wij hierover begrijpen dat het gebruik van de zaaltjes selectief wordt toegekend?

57 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page